card
Мэргэшүүлэх сургалт

CCNAv7 Module 3 (ENSA) Сургалт - Cisco Academy Enterprise Networking, Security and Automation CCNAv7

Барааны код: CCNA v7 M3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cisco CCNA v7 сургалт нь дараах багц курс сургалтуудаас бүрдэнэ.

 • CCNAv7 - Introduction to Networks,  Үнэ: 500000₮
 • CCNAv7 - Switching, Routing and Wireless Essentials, Үнэ: 500000₮
 • CCNAv7 - Enterprise Networking, Security and Automation, Үнэ: 500000₮

Сертификат
Амжилттай дүүргэсэн суралцагчдад Cisco Academy -н сертификат олгогдоно.

Анги бүрдэлд
Нэг анги 6-8 хүнтэй бөгөөд сургалт танхим, онлайн хосолсон хэлбэрээр явагдана.

Хэзээ
Хуваарь ярилцаж тогтоно.

Өдөр: 2022/03/14

Target Audience
The Cisco Networking Academy® CCNAv7 curriculum is designed for participants who are seeking entry-level jobs in the ICT industry, or hope to fulfill prerequisites to pursue more specialized ICT skills. The CCNAv7 curriculum is presented in three courses: Introduction
to Networks (ITN), Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE), and Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). These three courses provide integrated and comprehensive coverage of networking topics including: IP routing and switching fundamentals, network security and services, and network programmability and automation, while providing learners extensive opportunities for hands-on practical experience and career skills development.

The entire curriculum is appropriate for learners at many education levels and types of institutions, including high schools, secondary schools, universities, colleges, career and technical schools, and community centers.

Prerequisites
There are no prerequisites for this offering. Learners are expected to have the following skills:

 • High school reading level
 • Basic computer literacy
 • Basic PC operating system navigation skills
 • Basic internet usage skills
 
 • Ямар нэг тусгай суурь мэдлэг шаардлагагүй
 • Суралцах болон өөрийгөө хөгжүүлэх чин эрмэлзлэлтэй байх
 • Компьютерийн хэрэглээний суурь мэдлэгтэй байх
 • Мэдээллийн сүлжээний үндэс
 • Ахлах сургуулийн ахлах ангийн сурагч
 • Компьютерын үндсэн мэдлэгтэй хүн
 • Интернет ашиглах үндсэн ур чадвар
 • Оюутан
 • Мэргэжлийн ур чадвараа нэмэх зорилготой мэргэжилтэн

Багшийн танилцуулга

Нямсүрэн Хүнбиш

Cisco Academy Instructor, Сүлжээ, Аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Мэдээллийн сүлжээн, аюулгүй байдлын чиглэлээр арав гаруй жил ажилласан. Их сургуульд багшилж байсан туршлагатай.

Асуулт, хариулт