card

Бид танай сургалтын байгууллагад цаг хугацаа, өрөө танхим, орон зайнаас үл хамааран үйл ажиллагаагаа явуулах боломжуудыг дараах шийдлүүдээр санал болгож байна.

Сургалтын вэбсайт

Борлуулалтын нэмэгдүүлж, маркетингийн зардлыг хэмнэсэн бүртгэл танилцуулгын вэбсайт

Онлайн сургалтын платформ

Интернетэд холбогдсон бүх газраас бүх төрлийн ухаалаг төхөөрөмж ашиглан суралцах боломжтой.

Онлайн тестийн систем

Бүх төрлийн шалгалт тестүүдийг авах, зохион байгуулах боломжоор хангагдсан

Уулзалт товлож мэдээлэл авах
Бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаар мэдээлэл очих тул үнэн зөв бөглөнө үү